RSS Feed

Grunner for å ikke bruke podcast i undervisningen

January 28, 2013 by admin

Forskjellige institutt Universitetet i Bergen unngår å innføre podcasts i som en del av undervisningsopplegget. Det antas at grunnen er at forelesere er redd studenter vil droppe å møte på forelesningene. Det er gode grunner for å frykte dette.

På forelesningene holder forelelesere en presentasjon som drives og formes av studentene. Studentene har mulighet til å påvirke forelesningen, særlig gjennom spørsmål, men også igjennom scenarioer og forsøk. Det går ikke an med podcasts. Der vil hver forelesning allerede være avholdt. Studenter mister dermed en svært verdifull mulighet for å få svar på spørsmål, og gjøre seg erfaringer som er viktige for læringen. Foreleserne mister viktig tilbakemelding på undervisningen, hvilke vinklinger som fungerer, hvilke temaer som er vanskelige for studentene å begripe og ikke minst; det er langt fra inspirerende å snakke til et dødt kamera som en sal full av mennesker. Forelesningene er ikke bare for studentene sin del. Undervisere skal også gjøre seg erfaringer og utvikle seg i sin rolle.

Podcasts kan være nyttige for repetisjoner, og for å gi studentene mulighet til å gå igjennom materialet de skal tilegne seg mer nøye og i ro og mak foreksempel på lesesal eller hjemme. Det er vitkig at studentene er bygger på kunnskap igjennom semesteret. mange emner begynner med enkle modeller og forutsettninger for så utvikle de senere. Dersom studenten ikke har fått med seg det grunnleggende vil det være vanskelig å forstå mer avanserte problemstillinger senere.

Dersom forelesningen ikke er en interaksjon mellom foreleser og student, men en ren opplesning eller fremvising av foreleseren er forelesninger mulig å erstatte av podcasts. Dette er de foreleserne som bør frykte manglende oppmøte. For hvorfor skal en student prioritere å være tilskuer? Så ikke foreleser syns det er kjedelig?

En annen fordel med podcast er at foreleser kan snu på undervisningen. Gjennomgang av materialet kan spilles inn på forhånd, legges ut til studentene, og på forelesningene kan man bruke tiden på å diskusjon rundt forskjellige problemstillinger, og ikke minst ta i mot spørsmål.(Dette kalles gjerne revers undervisning.)

Studenter vil lære, og en undervisers jobb er å tilrettelegge for at det går an. Det er selvsagt studenter som velger å prioritere annerledes enn det underviserne ønsker. Det er ikke nødvendigvis underviser sin feil. Det er mange andre ting som foregår i en students liv. Om det stadig blir færre studenter tilstede i løpet av semesteret kan det likevel være verd litt selvransakelse. Det er ingen grunn derimot til å forsøke å tvinge studenter til å møte på forelesninger som er uten verdi for dem.


1 Comment »

  1. Magnus says:

    Du har veldig mye interessant på bloggen din. Jeg fant den da jeg googlet litt på digital kultur. Jeg vurderer nemlig å ta samme studie. Jeg synes det virker veldig interessant, men jeg sliter litt med å finne ut hva man blir til slutt. Kan du hjelpe meg med det? Hva slags yrker ender man opp i med et studie i digitL kultur?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *